(42) 634 68 26

Oferta - Agnieszka Wieczorek Usługi Biurowo-Rachunkowe

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ryczałt ewidencjonowany

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Deklaracje podatkowe

 • Zakładowy plan kont

 • Polityka rachunkowości

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Fachowe doradztwo